سیاره مشتری

سیاره مشتری

سیاره مشتری همسایه بعدی ما در منظومه شمسی خودمان، سیاره مشتری یا برجیس نام دارد. نام لاتین این سیاره ژوپیتر است. این سیاره بزرگترین سیاره بین سیارات منظومه شمسی است، به طوری که میتونید 1300 تا کره زمین رو داخل اون جا بدهید. با اينكه مشتری از تمام سیارات دیگر سنگین‌تر است، ولی جالبه بدانید که یک سیاره […]