سیاره زهره

سیاره دوم در منظومه شمسی، که در آدرس کهکشانی ما، در واقع همسایه طبقه دوم ما محسوب می‌شود، زهره است. در زبان فارسی به آن ناهید و در زبان لاتین ونوس (Venus) نامیده می‌شود به معنی الهه زیبایی. سیاره زهره، خواهر زمین هم نامیده می‌شود.

زهره از بین تمام سیارات دیگر منظومه شمسی به زمین نزدیک‌تر است و به همین دلیل هم ما آن را از روی زمین بسیار درخشان می‌بینیم. در واقع، زهره بعد از خورشید و ماه، درخشان‌ترین چیزی است که می توانید در آسمان ببینید. به همین دلیل حتی در شهرها هم که آسمان کاملاً تاریک نیست و اصطلاحاً آلودگی نوری وجود دارد، می‌توان زهره را در آسمان مشاهده کرد. 

زهره از بسیاری جهت‌ها شبیه زمین است و به همین دلیل به سیاره زهره، خواهر زمین هم گفته می‌شود.

مدت زمانی که طول می‌کشد زهره دور خوشید بچرخد، بر طبق روزهای زمینی 225 روز است و هر یک روز در زهره هم 243 روز زمینی است. بنابراین می‌بینید که اگر روی زهره زندگی کنید، هر روز بیشتر از یک سال طول می‌کشد. یعنی اگر در زهره زندگی می کردیم، قبل از اینکه روز جدید شروع بشود سال تحویل شده بود!

 

سیاره زهره