سیاره مشتری

همسایه بعدی ما در منظومه شمسی خودمان، سیاره مشتری یا برجیس نام دارد. نام لاتین این سیاره ژوپیتر است.

این سیاره بزرگترین سیاره بین سیارات منظومه شمسی است، به طوری که میتونید 1300 تا کره زمین رو داخل اون جا بدهید.

با اينكه مشتری از تمام سیارات دیگر سنگین‌تر است، ولی جالبه بدانید که یک سیاره گازی است و مثل زمین، مریخ، زهره و عطارد سطح سنگی ندارد.

سیاره مشتری
سیاره مشتری

این سیاره بعد از ماه و زهره، درخشان ترین چیزی است در آسمان شب می‌توانید مشاهده کنید.

به دلیل فاصله خیلی خیلی زیاد مشتری از خورشید، هر سال آن تقریباً 12 سال زمینی طول می‌کشد؛ ولی چرخش اون به دور خودش از بقیه سیاراتی که تا حالا دیدیم (عطارد، زهره، زمین و مریخ) سریع‌تر است و هر شبانه روز در مشتری حدود 10 ساعت زمینی است.