راهنمای مطالعه

راهنمای خانواده‌ها

خانواده خود را از طریق فعالیت‌ها، فیلم‌ها، مقالات و جلسات تعاملی به یک سفر جهانی و کیهانی ببرید!

راهنمای مطالعه دروس برای نوجوانان

کنجکاوی دانش‌آموزان را نادیده نگیرید و آن‌ها را از طریق فعالیت‌های جذاب و درس ها به دنیا متصل کنید.

آموزش از طریق سرگرمی

فعالیت‌هایی که خانواده‌ها و دانش‌آموزان با حل مسئله، تفکر خلاق و سرگرمی از طریق بازی فرا می‌گیرند.